itsensä johtamisen ja kehittämisen valmennukset esihenkilöille, tiimeille, asiantuntijoille ja johdolle.

Muutos on tullut jäädäkseen. Varmista organisaatiosi kehittyminen, kasvaminen ja suorituskyky arjen turbulenssissa itsensä johtamisen taitojen valmentamisella. Tutustu räätälöityihin valmennuskokonaisuuksiimme! 

Haluatko parantaa henkilöstösi itsensä johtamisen ja kehittämisen taitoja? Haluatko organisaatiosi tavoitteisiin kirkastusta, ajanhallintaan selkeää ryhtiä ja tavoitteet kerralla maaliin? Kaipaako organisaatiosi resilienssi vahvistusta? Haluatko valmennuksen, josta on todella hyötyä? Hyvä, niin mekin. 

tutustu itsensä johtamisen ja kehittämisen valmennuksiimme

kaikki kokonaisuudet räätälöidään organisaation tarpeen mukaan

johto

Valmennuksessa itsensä johtamisen käsite puretaan auki organisaation johtamisen kannalta: Mitä strategia tarkoittaa arjen teoissa, miten johdetaan organisaation kiirettä, miten valjastetaan resilienssi organisaation voimavaraksi siten, että suorituskyky on korkea myös muutostilanteissa.

esihenkilöt

Valmennuksessa sparraamme esihenkilöasemassa toimivia johtamaan sekä itseään että tiimiään paremmin. Suosituimpia teemoja esihenkilövalmennuksissa ovat ajanhallinta, kirkkaat tavoitteet, motivaatio ja asenne sekä vuorovaikutustaidot. Miten omilla teoillani voin vaikuttaa koko tiimini menestykseen?

tiimit

Valmennuksissa viritetään itsensä johtamisen taidot huippuunsa. Niiden avulla varmistetaan saumaton toiminta organisaatiossa ja tietysti se, että suunta on aina oikea. Valmennuksissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi sekä henkilökohtaiset että ryhmän menestystekijät ja jalostetaan ne organisaation vahvuuksiksi.

puheenvuorot

Kaipaatko oivalluttavaa puhujaa kokoukseen, tiimi- tai henkilöstöpäivään itsensä johtamisen teemoista? Mihin voin itse vaikuttaa? Mikä merkitys asenteellani on arjessa? Miten voin johtaa kiireen tunnetta? Miten valjastan resilienssini ja saavutan parhaan mahdollisen suorituskyvyn muutoksessa?

valmennusteemat

Tärkein johtamisen taito on itsensä johtaminen. Se miten johdat itseäsi, johdat kaikkea ympärilläsi. Itsensä johtaminen on kokonaisuus, jota käsitellään kaikkien elämän osa-alueiden kautta. Itsensä johtamisen taidot rakentuvat vankan arvomaailman, kirkkaiden tavoitteiden ja selkeän suunnan pohjalle. Itsensä johtamisessa on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet, joita vahvistetaan edelleen sekä kehitysalueet, jotka käännetään voimavaroiksi. Johda itsesi menestykseen!

Yrityksellä on missio eli toiminta-ajatus, olemassaolon syy, sekä visio eli yrityksen unelma, tavoitteet, joihin halutaan päästä. Strategia on toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten missio ja visio saavutetaan. Usein strategian suunnitteluun käytetään paljon aikaa ja resursseja, mutta sen jalkauttaminen organisaatioon jää vähemmälle huomiolle. Henkilöstö on strategian toimeenpanija. Miksi henkilöstö sitoutuisi strategiaan? Me pureudumme valmennuksessa siihen, miten strategia tuodaan arjen aidoiksi teoksi.

Kiirettä voi ja pitää johtaa. Ajanhallinta toteutetaan yksilötasolla, mutta sitä tukee organisaatio ja johto. Ajanhallintaa voi aina parantaa. Tehokas ja määrätietoinen ajanhallinta ja täsmällinen tavoitetekeminen parantavat tuloksia jopa kymmeniä prosentteja. Ajanhallinnan valmennuksessa varmistetaan fokus ja prioriteetit, kehitetään sekä tavoitteellista tekemistä että tehokasta ajankäyttöä.

Organisaation menestymisen edellytyksenä ovat selkeät strategiasta johdetut tavoitteet läpi organisaation. Valmennuksissa tavoite kirkastetaan strategiasta aina omiin jokapäiväisiin tekemisiin. Lisäksi tavoitteet johdetaan henkilökohtaiseksi strategiaksi, menestyssuunnitelmaksi.

Oletko tietoinen omasta johtamisasenteestasi? Tiedätkö omat vahvuutesi joukkojen johtajana ja osaatko hyödyntää niitä oikein? Harjoitusten ja keskustelujen avulla tunnistamme vaikuttimesi, motiivisi ja vahvuutesi sekä optimoimme itsensä johtamisen taitoja. Tämän jälkeen viemme henkilökohtaisen kehittämisen itsensä johtamisen tasolta organisaation johtamisen tasolle. Esihenkilön tärkein tehtävä on saada jokainen tiiminsä jäsen menestymään!

Viestintä, vuorovaikutus, asenne, motivaatio, motiivit ja mitä kaikkea. On paljon mihin ei voi vaikuttaa, mutta erityisen paljon myös sitä, mihin voi ja pitää vaikuttaa. Mitä tarkoittaa 360-ajattelu organisaatiossa? Oikeastaan sitä yksinkertaista ajatusta, joka jo monelle lapsena opetetaan: “Niin metsä vastaa kuin sinne huudat”. Miksi se unohtuu niin helposti aikuisten ihmisten organisaatioissa?

Onko välillä syytä käydä boksin ulkopuolella? Riittääkö elo mukavuusalueella? Onko tarpeellista kehittyä jatkuvasti? Tarvitseeko kokoajan pyrkiä eteenpäin? Onko kaikilla pakko olla tavoitteita? Valmennuksessa haastamme laajentamaan ja kehittämään omaa mukavuusaluetta sekä yksilönä että tiimin jäsenenä.

Miksi muutos on niin vaikeaa? Miksi kaiken tarvitsee aina muuttua? Muutos on pysyvää. Sitä on työpöydällämme aina, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Miten selvitä muutoksesta arjen turbulenssissa, miten pitää organisaatiossa vahva suorituskyky päällä vaikeidenkin muutosten aikana? Miten tunnistaa ja kehittää työntekijän ja organisaation resilienssiä?

me olemme
love it valmennus.

Emilia on kannustava, inspiroiva ja aikaansaava itsensä johtamisen valmentaja ja tinkimätön joukkojen johtaja, joka vahvalla bisneskokemuksellaan liiketoimintojen ja myynnin johdossa sekä luovalla kehittämishalullaan on luotsannut monta erilaista tiimiä ja organisaatiota menestykseen.

Noora on erinomaisilla vuorovaikutustaidoilla oivalluttava itsensä johtamisen valmentaja sekä palvelumyynnin ja avainasiakkuuksien johtamisen mestari. Hän on jalostanut oppinsa ja kokemuksensa lukuisten tiimien ja asiakkaiden käyttöön myös monien eri valmentajien, niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin, kautta.

parhaat tulokset saavutetaan panostamalla henkilöstön kehittämiseen.

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on edellytys voittaa taistelut kovassa kilpailussa sekä asiakkaista että henkilöstöstä. Meidän intohimomme on auttaa henkilöstöäsi johtamaan itseään ja muita päästen sitä kautta parhaisiin tuloksiin. Organisaation kehityksen lisäksi pureudumme valmennuksessa myös yksilöllisiin kehitysalueisiin. 

Henkilöstökokemus paranee itsensä johtamisen taitojen parannuttua. Henkilöstö kokee selviytyvänsä työtehtävistään ja uskoo mahdollisuuksiinsa päästä tavoitteisiinsa. Samalla myös koko organisaation tehokkuus ja kokonaishyvinvointi kasvaa, minkä ansiosta tulos tietysti paranee.

Räätälöimme aina valmennuksemme erilaisille organisaatioille ja tiimeille sopiviksi. Me huolehdimme kaikesta, joten sinä voit vain varmistaa, että henkilöstösi on paikalla. Helppoa ja tehokasta!

Asiakkaitamme ovat erikokoiset organisaatiot alasta riippumatta: yritykset, yliopistot, koulutuskeskukset, ammattiliitot, järjestöt ja julkishallinto. Valmennuksemme sopivat esimerkiksi esihenkilöille, asiantuntijoille, tiimeille, johtoryhmille sekä yrittäjille - eli kaikille arjen ja toimiston sankareille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja siinä onnistumiseen.

Valmennusmuodot

VERKKOVALMENNUS

VALMENNUSPÄIVÄT (ETÄVALMENNUS)

PUHEENVUOROT

★★★★★
“Koulutusorganisaatiomme on osaava ja kriittinen yleisö, joka lähti avoimin mielin ajanhallinnan valmennukseen mukaan. Saimme organisaatiollemme paljon jatkotyöstettävää materiaalia ja helppoja ajanhallinnan keinoja suoraan käytäntöön. Ajanhallinnan teemat jäivät keskusteluihimme ja osaksi arkeamme, joiden avulla jatkamme edelleen organisaatiomme kehittämistä.”

Jarno Tuimala, toimitusjohtaja, Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy

★★★★★
"20-vuotta olen omaa kalenteriani hallinnut pääsääntöisesti itse ja huomannut siinä tehot paremmin kuin siinä, että joku muu hoitaa sitä. Nyt koulutuksessa sain silti todella käytännönläheisiä vinkkejä, miten hallita omaa ajankäyttöäni entistä paremmin. Vinkit siitä, miten otat päivällä kalenterista tilaa tehdä omia työasioita, että ei jää iltahommiksi ovat todella hyviä. Pieniä asioita, vartti sieltä toinen täältä ja kas ajanhallinta helpottuu kummasti. Nyt pitää huolehtia vain siitä, että otan vinkit päivittäiseen käyttöön. Suosittelen vahvasti vaikka olisit oman ajanhallintasi guru jo nyt

- sinäkin voit kehittyä!"

Otto Oksanen, Senior Vice President, SOK Kiinteistöässä

★★★★★
"Halusimme tarjota asiantuntijatehtävissä työskenteleville yhdistyksemme jäsenille jotakin uutta - itsensä johtamisen taitoja oman arjen johtamiseen. Love it Valmennuksen etävalmennussarja tarjosi laajan kattauksen ajatuksia herättävistä teemoista. Harvemmin tulee pohdituksi arvojaan tai vahvuuksiaan arjessa. Love it Valmennuksen tiimi Noora & Emilia hoitivat kaikki käytännön järjestämisen ilmoittautumisesta palauteanalyyseihin asti, mikä teki siitä meille erittäin helppoa, kaiken kaikkiaan valmis paketti."

Mona-Lisa Näreaho, puheenjohtaja, Helsingin Toimihenkilöt Pro ry - Ammattiliitto Pro

kiinnostuitko henkilöstösi kehittämisestä?

ota yhteyttä.

Noora Uitto

+358 45 618 1988

[email protected]

Emilia Rautiainen

+358 40 730 7076

[email protected]

Tilaa uutiskirje

Love it uutiskirje on sinulle, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja johtamisestaTilaa nyt!

Tilaan uutiskirjeen
Hyväksyminen*

Miten panostan henkilöstööni vaikuttavasti vuoden loppukirissä?