Resilienssi tarkoittaa kykyämme omaksua ja selvitä suuresta määrästä muutoksia säilyttäen samalla toimintakykymme ja tehokkuutemme. Se on yksi keskeisimmistä ydinkompetensseista niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, olkoon se pientä liikehdintää tai suuri määrä perustavanlaatuisia muutoksia.

resilienssi tarkoittaa korkean suorituskyvyn säilyttämistä arjen turbulenssissa.

Resilienssi tarkoittaa kykyämme omaksua ja selvitä suuresta määrästä muutoksia säilyttäen samalla toimintakykymme ja tehokkuutemme. Se on yksi keskeisimmistä ydinkompetensseista niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, olkoon se pientä liikehdintää tai suuri määrä perustavanlaatuisia muutoksia. Olemme valtavan kollektiivisen muutosprosessin pyörteissä, joka jatkuu edelleen. Viimeistään nyt itsensä johtamisen ja resilienssin kehittämisen taidot ovat nousseet niiden ansaitsemaan keskiöön niin organisaatioiden, tiimien kuin meidän jokaisen työpöydälle.

Resilienssi tarkoittaa yksilön, tiimin tai organisaation kykyä omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä. Resilienssi itsessään on monen ominaispiirteen summa. Sitä kuvaa muutoksen kohdatessa esimerkiksi kyky nähdä monia eri mahdollisuuksia. Joku saattaa tosissaan innostua ideoimaan uusia toimintatapoja uuteen tilanteeseen. Jollekulle toiselle luontaista taas voi olla tarve luoda yksityiskohtainen suunnitelma sille, miten muutostilanteessa edetään, siinä missä kollega käärii hihat ja alkaa suurpiirteisemmin toimeen annetun tehtävän edessä. Resilienssin ominaispiirteisiin kuuluu myös kyky kysyä apua haastavassa tilanteessa, toisille on luontaisempaa kääntyä rohkeasti verkostojensa puoleen, kun taas toisilta se voi vaatia enemmän ponnistelua, kenties jopa sen verkoston rakentamista.

Resilienssi tarkoittaa yksilön, tiimin tai organisaation kykyä omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä.

Resilienssi auttaa motivoitumaan muutokseen.

Muutos vaatii meiltä vaihtelevasti enemmän tai vähemmän energiaa, olipa kyseessä sitten työpaikan uuden järjestelmän haltuunotto tai koko yritystoiminnan uudelleenorganisointi. Me kaikki koemme muutoksen omalla tavallamme, koska muutoskyvykkyytemme on erilaista. Rakennamme omasta arjestamme mielessämme tietynlaisen käsityksen. Muutoksen kohdatessa odotuksemme tulevaisuuden kulusta kyseenalaistetaan, saatamme tuntea olomme epävarmaksi, stressaantuneeksi, jopa uhatuksi. Joudumme pohtimaan, millainen roolimme on muutostilanteessa, saati sen jälkeen.

Haluamme löytää epävarmaan hetkeen hopeareunuksen – mitä sellaista minä tästä muutostilanteesta saan, että minun oikeasti kannattaa ponnistella muutoksen läpivientiin mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että pääsen edes osittain takaisin mukavuusalueelleni? Mitä minä tästä voin oppia tai saada konkreettisesti itselleni, jotta motivoidun muutokseen? Mitä tietoisemmaksi tulemme omista muutosmuskeleistamme ja miksi toimimme muutoksen kohdatessa kuten toimimme, sitä paremmin voimme kehittää resilienssiämme, yksilötasolta myös tiimien ja koko yrityksen ymmärrykseksi sekä jouhevammaksi tavaksi toimia arjen muutosten turbulenssissa.

Mittaamalla resilienssiä ymmärrämme, mitä resilienssi tarkoittaa ja miten sitä voimme kehittää.

Mikä parasta, resilienssiä voidaan mitata ja kehittää konkreettisesti. Niin henkilökohtaisella kuin tiimitasolla on monia eri keinoja tulla resilientimmäksi. Resilienssin johtaminen on jokaisen tiimilleen tai organisaatiolleen parhaita tuloksia haluavan esihenkilön ja johtajan tärkeimpiä johtamisen välineitä. Kun tiimin jäsenet ymmärtävät omaa resilienssiprofiiliaan, he pystyvät paremmin ymmärtämään toistensa toimintatapoja arjen muutostilanteissa, ja tukemaan toisiaan parempiin suorituksiin.

Johtaja ja esihenkilö ymmärtävät tiimiään entistä paremmin ja osaavat tukea sen kutakin jäsentä parhaalla mahdollisella tavalla yhteisymmärryksessä. Kun koko tiimi ymmärtää, mitä resilienssi heille tarkoittaa, reagointiaika muutoksen haltuunottamiseen ja sen menestyksekkääseen läpiviemiseen prosessin läpimenoajassa lyhenee. Muutosprosessi kuluttaa siis vähemmän aikaa ja voimavaroja. Sen lisäksi muutosprosessin vaatima energia sekä yksilö- että tiimitasolla madaltuu, kun resilientti tiimi osaa toimia yhteen hiileen puhaltaen hyötykäyttäen älykkäästi synergiaansa turbulenssitilanteessa.

Innostuitko aiheesta? Tutustu myös Valjasta resilienssisi -verkkovalmennukseemme.

Me Love it Valmennuksessa olemme kansainvälisen Resilience Alliancen akkreditoituneita Personal Resilience Practitioner (PRP) -valmentajia. Valmennamme yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita ymmärtämään resilienssikyvykkyyttään paremmin. Ennen valmennusta kukin valmennettava vastaa luottamukselliseen verkossa toteutettavaan resilienssikyselyyn, joka koostuu noin 70 resilienssiin liittyvästä henkilökohtaisesta kysymyksestä. Vastauksia verrataan maailmanlaajuiseen yli 70 000 vastaajan antamaan normitettuun dataan, jonka pohjalta kukin valmennettava saa oman henkilökohtaisen resilienssiprofiilinsa. Tiimin jäsenten henkilökohtaisista resilienssiprofiileista saadaan myös koostettua ryhmäprofiili, jonka perusteella nähdään tiimille ominaisin tapa toimia muutostilanteissa.

myös nämä voisivat kiinnostaa sinua.

Tilaa uutiskirje

Love it uutiskirje on sinulle, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja johtamisestaTilaa nyt!

Tilaan uutiskirjeen
Hyväksyminen*

ota yhteyttä.

Noora Uitto

+358 45 618 1988

[email protected]

Emilia Rautiainen

+358 40 730 7076

[email protected]

Miten panostan henkilöstööni vaikuttavasti vuoden loppukirissä?