johdon valmennus - miten johdat itseäsi, johdat myös organisaatiotasi.

Tärkein johtamisen laji on itsensä johtaminen. Se miten johdat itseäsi, siten johdat myös muita. Hyvä johtajuus tuottaa yritykselle arvoa – panostamalla johdon osaamiseen panostat suoraan organisaatiosi tulevaisuuteen.

Yrityksen menestyminen edellyttää johdolta kykyä tuottaa yritykselle lisäarvoa. Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä. Johtamistavat, jotka lisäävät sekä yrityksen henkilökunnan että johtajan omaa henkilökohtaista hyvinvointia, lisäävät yrityksen tuloksellisuutta merkittävästi.

johdon valmennuksen perustana ovat aina yrityksen visio ja strategiset teot.

Johtaminen lähtee aina liikkeelle itsensä johtamisesta. Johtaja, joka ei osaa johtaa itseään, ei pysty johtamaan organisaatiotaan parhaalla mahdollisella tavalla. Johdon valmennuksessa pureudutaan itsensä johtamiseen valitun strategian kautta. Valmennuksissa vahvistetaan myös johdon resilienssiä sekä taitoa ottaa ohjat kiireen johtamisesta läpi organisaation. Strategia johdetaan arjen konkreettisiksi teoksi.

Johdon valmennus rakennetaan aina yrityksen vision ja strategisten tavoitteiden perusteella. Mihin organsaatio halutaan johtaa? Onko tavoitteet läpi organisaation kristallin kirkkaat?Valmennuksessa hyödynnetään myös mahdollisia jo olemassa olevia toimintasuunnitelmia, kehitysohjelmia ja -tavoitteita. Ne tuodaan osaksi arjen tekemistä.

Johdon valmennus on monimuotoinen kokonaisuus, jossa huomioidaan niin ryhmän kuin yksilön tarpeet ja kehittyminen. Valmennuksen parasta antia on se, että tekemiset ja kehitystyö viedään suoraan käytäntöön. Valmennuksen tavoitteet peilataan liiketoiminnan tavoitteisiin ja tuloksiin.

Valmennuksen avulla valmennettavat voimistavat vahvuuksiaan, ymmärtävät kehitysalueensa sekä rohkaistuvat toimimaan kirkkaan tavoitteen mukaisesti. Valmennuksessa kartoitetaan oma suorituskyky arjen turbulenssissa sekä annetaan keinoja siihen, kuinka kasvattaa resilienssiä ja kohdata muutos kuin muutos toteutettavana asiana – ei ylitsepääsemättömänä esteenä.

VALMENNUSMUODOT

Verkkovalmennus

Valmennuspäivät
(etävalmennus)

Puheenvuorot

johda organisaatiosi muutosta esimerkilläsi.

Se, miten johto suhtautuu muutokseen, heijastuu suoraan organisaatioon. Mikä on johdon suorituskyky muutoksessa? Suorituskyky voi vaihdella yksilötasolla huomattavasti. Kun toinen on jo toimeenpanemassa päätettyjä asioita eteenpäin, toinen saattaa vielä surkuttella ja haikailla menneeseen toimintamalliin.

Johdon muutoskyky määrittelee sen, kuinka muutos viedään organisaatiossa eteenpäin. Ja kun arki on jatkuvaa muutosta, on muutosjohtaminen jatkuvaa johtamista. Ensin on kuitenkin kyettävä johtamaan itseään, jotta voi johtaa muita. 

Resilienssivalmennus toimii parhaiten, kun se aloitetaan johdon tasolta ja viedään läpi organisaation. Yksilöt saavat oman työkalunsa, henkilökohtaisen resilienssiprofiilinsa, muutoskykynsä kasvattamiseen. Tiiminvetäjien työkaluna taimii myös henkilökohtaisista profiileista koottu ryhmäprofiili.

valmennusteemat

Tärkein johtamisen taito on itsensä johtaminen. Se miten johdat itseäsi, johdat kaikkea ympärilläsi. Itsensä johtaminen on kokonaisuus, jota käsitellään kaikkien elämän osa-alueiden kautta. Itsensä johtamisen taidot rakentuvat vankan arvomaailman, kirkkaiden tavoitteiden ja selkeän suunnan pohjalle. Itsensä johtamisessa on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet, joita vahvistetaan edelleen sekä kehitysalueet, jotka käännetään voimavaroiksi. Johda itsesi menestykseen!

Yrityksellä on missio eli toiminta-ajatus, olemassaolon syy, sekä visio eli yrityksen unelma, tavoitteet, joihin halutaan päästä. Strategia on toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten missio ja visio saavutetaan. Usein strategian suunnitteluun käytetään paljon aikaa ja resursseja, mutta sen jalkauttaminen organisaatioon jää vähemmälle huomiolle. Henkilöstö on strategian toimeenpanija. Miksi henkilöstö sitoutuisi strategiaan? Me pureudumme valmennuksessa siihen, miten strategia tuodaan arjen aidoiksi teoksi.

Kiirettä voi ja pitää johtaa. Ajanhallinta toteutetaan yksilötasolla, mutta sitä tukee organisaatio ja johto. Ajanhallintaa voi aina parantaa. Tehokas ja määrätietoinen ajanhallinta ja täsmällinen tavoitetekeminen parantavat tuloksia jopa kymmeniä prosentteja. Ajanhallinnan valmennuksessa varmistetaan fokus ja prioriteetit, kehitetään sekä tavoitteellista tekemistä että tehokasta ajankäyttöä.

Organisaation menestymisen edellytyksenä ovat selkeät strategiasta johdetut tavoitteet läpi organisaation. Valmennuksissa tavoite kirkastetaan strategiasta aina omiin jokapäiväisiin tekemisiin. Lisäksi tavoitteet johdetaan henkilökohtaiseksi strategiaksi, menestyssuunnitelmaksi.

Oletko tietoinen omasta johtamisasenteestasi? Tiedätkö omat vahvuutesi joukkojen johtajana ja osaatko hyödyntää niitä oikein? Harjoitusten ja keskustelujen avulla tunnistamme vaikuttimesi, motiivisi ja vahvuutesi sekä optimoimme itsensä johtamisen taitoja. Tämän jälkeen viemme henkilökohtaisen kehittämisen itsensä johtamisen tasolta organisaation johtamisen tasolle. Esihenkilön tärkein tehtävä on saada jokainen tiiminsä jäsen menestymään!

Viestintä, vuorovaikutus, asenne, motivaatio, motiivit ja mitä kaikkea. On paljon mihin ei voi vaikuttaa, mutta erityisen paljon myös sitä, mihin voi ja pitää vaikuttaa. Mitä tarkoittaa 360-ajattelu organisaatiossa? Oikeastaan sitä yksinkertaista ajatusta, joka jo monelle lapsena opetetaan: “Niin metsä vastaa kuin sinne huudat”. Miksi se unohtuu niin helposti aikuisten ihmisten organisaatioissa?

Onko välillä syytä käydä boksin ulkopuolella? Riittääkö elo mukavuusalueella? Onko tarpeellista kehittyä jatkuvasti? Tarvitseeko kokoajan pyrkiä eteenpäin? Onko kaikilla pakko olla tavoitteita? Valmennuksessa haastamme laajentamaan ja kehittämään omaa mukavuusaluetta sekä yksilönä että tiimin jäsenenä.

Miksi muutos on niin vaikeaa? Miksi kaiken tarvitsee aina muuttua? Muutos on pysyvää. Sitä on työpöydällämme aina, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Miten selvitä muutoksesta arjen turbulenssissa, miten pitää organisaatiossa vahva suorituskyky päällä vaikeidenkin muutosten aikana? Miten tunnistaa ja kehittää työntekijän ja organisaation resilienssiä?

johdon valmennuksen hyödyt liiketoiminnalle:

kiinnostuitko johdon valmennuksesta?

ota yhteyttä.

Noora Uitto

+358 45 618 1988

[email protected]

Emilia Rautiainen

+358 40 730 7076

[email protected]

Tilaa uutiskirje

Love it uutiskirje on sinulle, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja johtamisestaTilaa nyt!

Tilaan uutiskirjeen
Hyväksyminen*

Miten panostan henkilöstööni vaikuttavasti vuoden loppukirissä?