kaipaako tiimisi tai asiantuntijoidesi toiminta tehokkuutta, ketterää ajattelua ja uutta suuntaa?

Oli sitten kyseessä kokonainen tiimi tai asiantuntijaorganisaatio, valmennuksissa viritetään itsensä johtamisen taidot huippuunsa. Niiden avulla varmistetaan saumaton toiminta organisaatiossa ja tietysti se, että suunta on aina oikea.

Valmennuksissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi niin henkilökohtaiset kuin ryhmänkin menestystekijät ja jalostetaan ne organisaation vahvuuksiksi. Valmennuksen jälkeen sekä yksilöiden että tiimien tavoitteet ovat varmasti strategian mukaiset. Ketterien toimintamallien ja kirkkaan ajanhallinnan avulla vapautetaan aikaa tavoitteiden mukaisiin tehtäviin.

haasta organisaatiosi - henkilöstössäsi on viisaus, me autamme sen esiin!

Tiesitkö, että monesti tavoitteiden saavuttaminen on haastavaa sekä organisaatio- että yksilötasolla, siksi että tavoitteet eivät ole selkeitä eikä yksilötasolla ole selvää, millä tavalla oma työpanos auttaa organisaatiota saavuttamaan yhteiset tavoitteensa?

Puutteelliset tai kokonaan puuttuvat pelisäännöt taas edistävät konfliktiherkkyyttä ja vievät arvokasta työaikaa, joka on automaattisesti pois tavoitteisiin tähtäävästä työajasta. Organisaatiot, jotka kärsivät erilaisista konflikteista saavat aikaan vähemmän tuloksia ja suoriutuvat heikommin työtehtävistä.

Valmennuksessa määritämme jokaiselle omat vastuualueensa ja prioriteettitehtävät. Lisäksi kirkastetaan ajanhallinta tukemaan menestyksekästä tavoitteiden saavuttamista. Valmennuksen tuloksena varmistetaan kulttuurin muutos. Toimintamallit tehostuvat, ajattelu on ketterää ja suunta ja tavoite pysyvät kirkkaana. Johda joukkosi menestykseen!

Valmennuksessa keskitymme myös organisaation yhteisiin pelisääntöihin, toimintamalleihin ja yhteishengen parantamiseen monimuotoisten tehtävien avulla. Valmennuksessa keskustellaan, haastetaan ja oivalletaan. Henkilöstössäsi on viisaus, me autamme sen esiin!

VALMENNUSMUODOT

Verkkovalmennus

Valmennuspäivät
(etävalmennus)

Puheenvuorot

tiimit arjen turbulenssissa.

Muutos on pysyvää. Toimintaympäristö muuttuu, organisaatiot muuttuvat ja tehtävänkuvaukset muuttuvat. Organisaatioiden on sopeuduttava muutokseen monelta taholta. Ei riitä ainoastaan se, että yksilö suoriutuu muutoksesta vaan organisaatiossa on varmistettava se, että suorituskyky pysyy korkealla erilaisissa muutostilanteissa päivittäin.

Organisaation muutokset voivat olla pieniä tai suuria ja monesti molempia yhtäaikaisesti. Tiimin suorituskyky voi olla parhaimmillaan todella korkea, mutta vaipua välillä myös pelottavan alhaalle. Resilienssiä voidaan kehittää koko tiimin osalta. Ensin tunnistetaan nykytilanne ja sen pohjalta luodaan sekä yksilöiden että tiimin toimintasuunnitelma. Resilienssiä kehittämällä yksilöt ja tiimit käyttävät henkistä, emotionaalista ja fyysistä energiaansa tehokkaasti, ylläpitäen korkeampaa suorituskykyä.

valmennusteemat

Tärkein johtamisen taito on itsensä johtaminen. Se miten johdat itseäsi, johdat kaikkea ympärilläsi. Itsensä johtaminen on kokonaisuus, jota käsitellään kaikkien elämän osa-alueiden kautta. Itsensä johtamisen taidot rakentuvat vankan arvomaailman, kirkkaiden tavoitteiden ja selkeän suunnan pohjalle. Itsensä johtamisessa on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet, joita vahvistetaan edelleen sekä kehitysalueet, jotka käännetään voimavaroiksi. Johda itsesi menestykseen!

Yrityksellä on missio eli toiminta-ajatus, olemassaolon syy, sekä visio eli yrityksen unelma, tavoitteet, joihin halutaan päästä. Strategia on toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten missio ja visio saavutetaan. Usein strategian suunnitteluun käytetään paljon aikaa ja resursseja, mutta sen jalkauttaminen organisaatioon jää vähemmälle huomiolle. Henkilöstö on strategian toimeenpanija. Miksi henkilöstö sitoutuisi strategiaan? Me pureudumme valmennuksessa siihen, miten strategia tuodaan arjen aidoiksi teoksi.

Kiirettä voi ja pitää johtaa. Ajanhallinta toteutetaan yksilötasolla, mutta sitä tukee organisaatio ja johto. Ajanhallintaa voi aina parantaa. Tehokas ja määrätietoinen ajanhallinta ja täsmällinen tavoitetekeminen parantavat tuloksia jopa kymmeniä prosentteja. Ajanhallinnan valmennuksessa varmistetaan fokus ja prioriteetit, kehitetään sekä tavoitteellista tekemistä että tehokasta ajankäyttöä.

Organisaation menestymisen edellytyksenä ovat selkeät strategiasta johdetut tavoitteet läpi organisaation. Valmennuksissa tavoite kirkastetaan strategiasta aina omiin jokapäiväisiin tekemisiin. Lisäksi tavoitteet johdetaan henkilökohtaiseksi strategiaksi, menestyssuunnitelmaksi.

Oletko tietoinen omasta johtamisasenteestasi? Tiedätkö omat vahvuutesi joukkojen johtajana ja osaatko hyödyntää niitä oikein? Harjoitusten ja keskustelujen avulla tunnistamme vaikuttimesi, motiivisi ja vahvuutesi sekä optimoimme itsensä johtamisen taitoja. Tämän jälkeen viemme henkilökohtaisen kehittämisen itsensä johtamisen tasolta organisaation johtamisen tasolle. Esihenkilön tärkein tehtävä on saada jokainen tiiminsä jäsen menestymään!

Viestintä, vuorovaikutus, asenne, motivaatio, motiivit ja mitä kaikkea. On paljon mihin ei voi vaikuttaa, mutta erityisen paljon myös sitä, mihin voi ja pitää vaikuttaa. Mitä tarkoittaa 360-ajattelu organisaatiossa? Oikeastaan sitä yksinkertaista ajatusta, joka jo monelle lapsena opetetaan: “Niin metsä vastaa kuin sinne huudat”. Miksi se unohtuu niin helposti aikuisten ihmisten organisaatioissa?

Onko välillä syytä käydä boksin ulkopuolella? Riittääkö elo mukavuusalueella? Onko tarpeellista kehittyä jatkuvasti? Tarvitseeko kokoajan pyrkiä eteenpäin? Onko kaikilla pakko olla tavoitteita? Valmennuksessa haastamme laajentamaan ja kehittämään omaa mukavuusaluetta sekä yksilönä että tiimin jäsenenä.

Miksi muutos on niin vaikeaa? Miksi kaiken tarvitsee aina muuttua? Muutos on pysyvää. Sitä on työpöydällämme aina, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Miten selvitä muutoksesta arjen turbulenssissa, miten pitää organisaatiossa vahva suorituskyky päällä vaikeidenkin muutosten aikana? Miten tunnistaa ja kehittää työntekijän ja organisaation resilienssiä?

valmennuksen hyödyt liiketoiminnalle:

kiinnostuitko organisaatiosi kehittämisestä?

ota yhteyttä.

Noora Uitto

+358 45 618 1988

[email protected]

Emilia Rautiainen

+358 40 730 7076

[email protected]

Tilaa uutiskirje

Love it uutiskirje on sinulle, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja johtamisestaTilaa nyt!

Tilaan uutiskirjeen
Hyväksyminen*

Miten panostan henkilöstööni vaikuttavasti vuoden loppukirissä?