4 faktaa resilienssistä. Henkilökohtaisen Resilienssiprofiilin© avulla ymmärrät, millaisia resilienssin ominaispiirteitä sinulla on käytössäsi arjen muutostilanteissa. Ennen kaikkea saat sen avulla ymmärrystä omiin toimintatapoihisi muutoksen kohdatessa. Resilienssi on sinulle luontaisten kyvykkyyksien ja toimintatapojen summa, joita voit oppia käyttämään hyödyksesi. Resilienssiä voi siis mitata sekä kehittää.

4 näkökulmaa resilienssistä -
miksi resilienssiä kannattaa kehittää?

Seuraavassa on esitelty 4 näkökulmaa resilienssistä. Mistä resilienssissä ylipäätään on kyse ja miten sitä voi käyttää hyödykseen arjen turbulenssissa. Miksi sitä kannattaa kehittää ja käyttää esimerkiksi johtamisen välineenä. Nämä näkökulmat avaavat sitä, mitä hyötyjä on saatavissa resilienssivalmennukseemme osallistumisesta ja miksi resilienssi on henkilöstön kehittämisessä mielestämme niin olennaista.

Mitä on resilienssi?

Resilienssin ymmärtää parhaiten tarkastelemalla resilientin eli muutoskykyisen henkilön tai esimerkiksi tiimin ominaisuuksia. Arjen muutostilanteissa resilientti yksilö tai tiimi on asenteeltaan positiivinen, tekemisissään fokusoitunut, yhteistyössään ja ajattelultaan joustava, tavoitteissaan organisoitunut ja kykenee muutostilanteessa toimiessaan ottamaan harkittuja riskejä. Resilienssiä ymmärtämällä ja hyötykäyttämällä yksilöt ja tiimit toimivat tehokkaasti ja tavoitteellisesti muutokseen sopeutuen.

Henkilökohtainen Resilienssiprofiili©

Resilienssikyselyyn pohjautuva Personal Resilience Profile© eli Henkilökohtainen Resilienssiprofiili© kuvaa valmennettavan kykyä toimia ja palautua arjen turbulenssissa, pienissä ja suurissa muutostilanteissa. Käytämme Henkilökohtaisen Resilienssiprofiilin© mittaamiseen Resilience Alliancen sertifioimaa, Linda Hoopsin ja Daryl R. Connerin tutkimuksiin perustuvaa henkilökohtaisen resilienssin menetelmää. Profiili perustuu resilienssikyselyyn, jonka tuloksia verrataan yli 70 000 vastaajan tuloksiin resilienssin viidestä eri muuttujasta.

Työkalu arjen turbulenssiin

Henkilökohtaisen Resilienssiprofiilin© avulla ymmärrät, millaisia resilienssin ominaispiirteitä sinulla on käytössäsi arjen muutostilanteissa. Ennen kaikkea saat sen avulla ymmärrystä omiin toimintatapoihisi muutoksen kohdatessa. Resilienssi on sinulle luontaisten kyvykkyyksien ja toimintatapojen summa, joita voit oppia käyttämään hyödyksesi. Resilienssiä voi siis mitata sekä kehittää. Henkilökohtaisen Resilienssiprofiilin© pohjalta laaditaan konkreettinen kehityssuunnitelma, jossa määrittelet keinot, joilla vahvistat itseäsi selviämään tulevista muutostilanteista ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä.

Resilienssi johtamisen välineenä

Henkilökohtainen Resilienssiprofiili© on erinomainen johtamisen työkalu, joka toimii itsensä kehittämisen ja oman osaamisen johtamisen välineenä. Tiimeille voidaan koota yhteenvetona sen jäsenten profiileista ryhmäprofiili, joka kuvaa tiimin kykyä toimia muutoksessa. Se antaa sisäpiirin ymmärrystä jäsenten väliseen kanssakäymiseen. Ryhmän resilienssiprofiili toimii äärimmäisen hyödyllisenä johtamisen välineenä organisaatioiden ja tiimien muutosprosesseissa. Resilienssprofiilin voi hankkia koko tiimille räätälöitynä palveluna sisältäen sekä tiimivalmennuksen että henkilökohtaiset sparraukset omasta resilienssiprofiilista.

Jos nämä 4 näkökulmaa resilienssistä herättivät mielenkiintosi ja haluat kuulla lisää, ota ihmeessä yhteyttä sekä ilmoittaudu pian perjantain 11.6.2021 klo 8.00 webinaariin Valjasta resilienssisi. Miten selviydyn arjen turbulenssissa?

Me Love it Valmennuksessa olemme kansainvälisen Resilience Alliancen akkreditoituneita Personal Resilience Practitioner (PRP) -valmentajia. Valmennamme yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita ymmärtämään resilienssikyvykkyyttään paremmin. Ennen valmennusta kukin valmennettava vastaa luottamukselliseen verkossa toteutettavaan resilienssikyselyyn, joka koostuu noin 70 resilienssiin liittyvästä henkilökohtaisesta kysymyksestä. Vastauksia verrataan maailmanlaajuiseen yli 70 000 vastaajan antamaan normitettuun dataan, jonka pohjalta kukin valmennettava saa oman henkilökohtaisen resilienssiprofiilinsa. Tiimin jäsenten henkilökohtaisista resilienssiprofiileista saadaan myös koostettua ryhmäprofiili, jonka perusteella nähdään tiimille ominaisin tapa toimia muutostilanteissa.

myös nämä voisivat kiinnostaa sinua.

Tilaa uutiskirje

Love it uutiskirje on sinulle, joka olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja johtamisestaTilaa nyt!

Tilaan uutiskirjeen
Hyväksyminen*

ota yhteyttä.

Noora Uitto

+358 45 618 1988

[email protected]

Emilia Rautiainen

+358 40 730 7076

[email protected]

Miten panostan henkilöstööni vaikuttavasti vuoden loppukirissä?